Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z dn. 4.05.2016 r. Grez Grzegorz Zakrzewski  jako Administrator danych osobowych Użytkownika, będącego osobą fizyczną (osoba, której dane dotyczą), podaje następujące informacje.

 

I. Definicje

 

 • Administratorjest nim Grzegorz Zakrzewski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Grez Grzegorz Zakrzewski z siedzibą w Józefowie przy ul. Orzechowej 10, 05-420 Józefów, NIP 5320003095, REGON 006917662, wpisany do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
 • Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 • Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie http://grez.pl
 • Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 • Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz, którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub, z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies


Administrator wykorzystuje następujące pliki cookies:

 • podczas logowania do konta użytkownika
 • zapamiętania zawartości koszyka Użytkownika
 • zapamiętania preferencji wyświetlania Użytkownika
 • tworzenia statystyk i raportów oglądalności i funkcjonowania
 • dla analizy ruchu na stronie – system „Google Analytics”

 

III. Cele, w jakich wykorzystywane są Cookies

 
 • Konfiguracji serwisu
 • Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika
 • Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
 • Analiz i badań oraz audytu oglądalności
 • Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
 • Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
 • Określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google
 • Remarketing AdWords - tworzenie anonimowych list do kierowania reklam
 • Śledzenie konwersji AdWords
 • Google Analytics (śledzenie źródeł ruchu, listy remarketingowe stosowane w AdWords, anonimowe zbieranie danych o użytkownikach w tym danych o wieku, płci i zainteresowaniach oraz technicznych parametrów połączenia w celach statystycznych)
 

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 

 •  Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.


V. Ochrona danych

 • Administrator szanuje dane osobowe swoich użytkowników, dlatego nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych i adresowych bez zgody Użytkownika.
 • Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych
 • Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby
 • Ujawnienie danych osobowych użytkownika może nastąpić na mocy decyzji uprawnionego przepisami prawa organu


 

 

 


Przejdź do strony głównej